Wat scheelt er?

Kijk goed naar de tekening.
Selecteer of schrijf het juiste antwoord.