Instructies

Wat zegt de dokter?

Kijk naar de tekening en selecteer het juiste antwoord.