Personen beschrijven

Juist of fout?

Kijk naar de tekening en selecteer het correcte antwoord.