Bezittelijke voornaamwoorden

Gatentekst

Schrijf de juiste vorm.
vb. Ik heb een potlood ==> Het is mijn potlood
   haar      hun      jouw      jullie      mijn      ons      uw      zijn   
Jij hebt een dochter ==>Het is dochter
Jullie hebben een huis ==>Het is huis
Zij heeft een jas ==>Het is jas
Zij hebben een telefoon ==>Het is telefoon
U hebt een appartement ==>Het is appartement
Ik heb een auto ==>Het is auto
Wij hebben een boek ==>Het is boek
Hij heeft een computer ==>Het is computer