OTT enkelvoud

Gatentekst

Schrijf de juiste vorm van het werkwoord.
vb. Ik ......................(lezen) een boek.
--> Ik lees een boek.
KOMEN
Ik komgeen T
Jij komt+ T
U komt+ T
Hij komt+ T
Zij komt+ T
1. De jongen (luisteren) naar de radio.
2. Ik (wonen) in België.
3. De lerares (eten) een koekje.
4. Jij (slapen) tot 8 uur.
5. Mijn zoon (zitten) op de stoel.