Cijfers

-tien of -tig?

Kies het juiste cijfer.
Klik op button_fw.gif voor een volgende vraag.