Mag het of mag het niet? Moet het wel of niet?

Quiz

Kijk naar de prent, lees de zinnen en klik op de juiste uitspraak